จําหน่ายอาวุธปืนนอกแท้นําเข้า

วิธีการแก้ไขปัญหาการยิงปืนไม่ตรงเป้า

วิธีการแก้ไขปัญหาการยิงปืนไม่ตรงเป้า


ปัญหา : กลุ่มกระสุนต่ำจากแนวเล็ง
1. กระชากไก : เป็นปัญหาที่พบมากที่สุด มักจะเกิดจากผู้ยิงเหนี่ยวไกแรง จนเป็นการกระชากไกหรือกระตุกไก ขึ้นมาปัจจุบันทันด่วน อาจเกิดจากการกลัวเสียงปืน หรือกลัวแรงสะท้อนถอยหลังของปืน ของผู้ยิงเคยมีประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนแล้ว ทำให้กลุ่มกระสุนลงต่ำ และมักจะเอียงไปข้างที่ไม่ถนัด
แนวทางแก้ไข : ใจเย็นๆ ครับ ค่อยๆ ทิ้งน้ำหนักที่ไกไปเรื่อยๆ ไม่ต้องสนใจว่า กระสุนมันจะลั่นเมื่อใด ถ้าท่านแน่ใจว่าได้เล็งถูกต้องดีแล้วผ่อนคลายความวิตกกังวลให้หมดพยายามฝึกเหนี่ยวไกให้ราบเรียบ เสียงปืน และแรงรีคอยล์ ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดหลังจาก กระสุนลั่นออกไปแล้วทั้งสิ้น ยิงปืนเสียงไม่ดัง ไม่มีแรงถีบก็ไม่สนุกซิครับ
2. ข้อมือเอียงต่ำลง : เมื่อเวลายกปืนขึ้นเล็ง น้ำหนักตัวปืน จะทำให้ข้อมือทิ่มต่ำลงเองโดยที่เราไม่รู้ตัวทำให้กระสุนลงต่ำตาม
แนว ทางแก้ไข : พยายามฝืนข้อมือเข้าช่วย ตลอดเวลาที่ยกปืนเล็งเป้าหมาย อย่าพึ่งมาทำ ขณะที่กำลังเหนี่ยวไก หรือทำภายหลังจากเหนี่ยวไกไปแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์อันใดครับ
3. ผ่อนข้อมือเร็วเกินไป : กรณีนี้ยิงไม่ทันกระสุนจะลั่นเลยครับ ก็ผ่อนข้อมือเสียแล้วหัวกระสุนยังไม่ทันจะพ้นปากลำกล้องเลย ก็เลิกฝืนข้อมือเสียแล้ว เป็นสาเหตุให้กระสุนทิ่มต่ำลงได้
แนวทางแก้ไข : พยายามฝืนข้อมือไว้ตลอดเวลาที่เหนี่ยวไก และค้างไว้จนกว่ากระสุนลั่นออกไปแล้ว ให้ทำทุกอย่างเหมือนกับก่อนเหนี่ยวไก แบบที่เรียกว่า ฟอลโล่ ทรู

ปัญหา : กลุ่มกระสุนอยู่สูง
1 ดึงปืนมาข้างหลัง : ขณะกำลังยิง ถ้าระหว่างที่ท่านเหนี่ยวไก แล้วดึงปืนมาข้างหลัง ปากลำกล้องก็จะเงยขึ้นทำให้กลุ่มกระสุนอยู่สูงจากจุดเล็ง
แนวทางแก้ไข : พยายามรักษากฎการเล็งเบื้องต้นไว้ระหว่างเหนี่ยวไก อย่าให้ข้อมือ ข้อศอก หรือหัวไหล่งอ
2.ข้อมืองอ : ระหว่างยิงข้อมือท่านงัดขึ้น ก็ทำให้กระสุนอยู่สูง
แนวทางแก้ไข : ให้แน่ใจเสมอว่า ตำแหน่งของข้อมืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ก่อนเหนี่ยวไก และจะต้องตรงเป็นแนวเดียวกับท่อนแขนของท่าน

ปัญหา : กลุ่มกระสุนเอียงไปข้างที่ไม่ถนัด
1.นิ้ว ชี้ที่เหนี่ยวไก สอดวางบนไกสั้นเกินไป : ทำให้เวลายิง จะทำให้เวลายิง จะทำให้เป็นการผลักไกเล็กน้อย ลำกล้องเอียงปัดออกไป กรณีเดียวกับที่ผู้ยิงล้วงไกลึกเกินไป ทำให้กลุ่มกระสุนจะอยู่ด้านตรงข้าม
แนวทางแก้ไข : ทุกครั้งที่เหนี่ยวไก ให้แน่ใจว่าวางตำแหน่งอุ้งนิ้วบนหน้าไกถูกต้อง ไม่สั้น หรือลึกเกินไป ถ้าท่านยิงด้วยไก ซิงเกิ้ล แอ๊คชั่น ให้วางกึ่งกลางของอุ้งนิ้วชี้ข้อแรกบนหน้าไก ส่วนไกดับเบิ้ล ให้ใช้ข้อพับนิ้วข้อแรกเหนี่ยวไก
2.ดึงปืนไปทางมือข้างที่ไม่ถนัด : มีอาจารย์หลายท่านสอนจับปืนในท่าสามเหลี่ยม หรือ ใช้เทคนิคดันและดึงโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัด ก็ข้างที่จับปืนนั้นแหละครับดันตัวปืนไปข้างหน้า ส่วนมือข้างที่ไม่ถนัด โอบกำมือข้างที่จับปืน ดึงเข้าหาตัว ซึ่งก็เป็นแบบอย่างการจับปืนที่ถูก ต้องอยู่แล้ว ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ท่ายิง กลับอยู่ที่ตัวผู้ยิงเอง เพราะมือข้างที่ไม่ถนัด แทนที่จะดันเข้าหาตัวตรงๆ กลับดึงมือที่จับปืนออกข้างๆ แทน กลุ่มกระสุนก็ออกไปด้านข้างที่ไม่ถนัด
แนวทางแก้ไข : มือข้างที่ไม่ถนัด ให้โอบกำแบบสบายๆ ให้ใช้น้ำหนักการจับปืนข้างที่จับปืนแบบพอดีไม่ต้องเน้น กำแน่นมากเกินไป มิฉะนั้นจะเป็นการดึง ทำให้ปากล้องเฉไปข้างที่ไม่ถนัด

ปัญหากลุ่มกระสุนเอียงไปทางข้างที่ถนัด
1.ล้วงไกลึกเกินไป : ตำแหน่งของนิ้วที่เหนี่ยวไก วางลึกเกินไป ทำให้กลุ่มกระสุน เอียงมาทางด้านที่ผู้ยิงถนัด เช่นเดียวกับการที่ผู้ยิงเหนี่ยวไกในลักษณะ ดัน ก็จะทำให้กลุ่มกระสุนเอียงไป อยู่ข้างที่ไม่ถนัด
แนวทางแก้ไข : ให้แน่ใจว่าวางตำแหน่งที่ใช้เหนี่ยวไกถูกต้องจริงๆ ทวนอีกครั้ง เวลาที่ยิงไกซิงเกิ้ล ให้หน้าไกสัมผัสระหว่างอุ้งนิ้วข้อแรกและไกดับเบิ้ล ให้ใช้ข้อพับระหว่างอุ้งนิ้วข้อแรก และข้อที่สองเท่านั้น
2.มือข้างที่ไม่ถนัด เน้นกำด้ามมากเกินไป : เช่นเดียวกับปัญหาในข้อ 7 แต่คราวนี้ แทนที่เป็นดึงกลับกลายเป็นดัน มือข้างที่จับปืนออกไปทางด้านที่ถนัดแทน กลุ่มกระสุนจะเอียงไปด้านที่ถนัด และสูงเล็กน้อย
แนวทางแก้ไข : มือข้างที่จับด้าม ให้ใช้แรงกำด้ามเล็กน้อย ไม่ถึงกับแน่นเกินไป จนกลายเป็นการผลัก โดยที่ผู้ยิงไม่รู้ตัว

ปัญหากลุ่มกระสุนอยู่ต่ำค่อนไปทางด้านที่ไม่ถนัด
1.ข้อศอกหย่อนมากเกินไป : ขณะเหนี่ยวไกยิง การรักษากลุ่มกระสุนให้คงเส้นคงวานั้น ร่างกายและกล้ามเนื้อทั้งหมด ต้องคงเส้นคงวาด้วยเช่นกัน ถ้าคุณงอข้อศอกมากเกินไประหว่างยิงกลุ่มกระสุน ก็จะวิ่งมุดต่ำจากจุดเล็ง และค่อนไปทางด้านที่ไม่ถนัดของผู้ยิง
แนวทางแก้ไข : ระหว่างเหนี่ยวไกยิงปืน คุณต้องแน่ใจว่า ข้อศอกไม่หย่อนเกินไป แขนตึงพอสมควร และไม่ผ่อนข้อศอกเร็วเกินไป ทั้งก่อนหน้า ระหว่าง และหลังจากกระสุนลั่นไปแล้วเล็กน้อย (ฟอลโล ทรู)

ปัญหากลุ่มกระสุนอยู่ต่ำ ค่อนไปทางข้างที่ถนัด
1. เกร็งท่อนแขนมากเกินไป : ระหว่างลั่นไก ผู้ยิงบางท่านเกร็งแขนทั้งท่อน ในขณะที่กำลังเหนี่ยวไกกลุ่มกระสุนก็จะวิ่งลงต่ำ และเอียงค่อนไปทางด้านที่ผู้ยิงถนัด
แนวทางแก้ไข : ใช้กำลังยกท่อนแขนแบบพอดี ไม่ต้องเครียด หรือเกรงมากเกินไป แต่ต้องมีแรงพอที่จะเหนี่ยวกำด้ามได้มั่นคงแน่นอน นิ้วที่ใช้เหนี่ยวไก ก็ไม่ต้องไปเกรงด้วย ค่อยๆ ทิ้งน้ำหนักไปเรื่อยๆ จนกว่ากระสุนปืนจะลั่นออกไปเอง
2. ข้อมืองอเอียงเฉ ระหว่างเหนี่ยวไก : ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้กลุ่มกระสุนเอียงมาทางด้านที่ถนัด โดยมากกลุ่มมักจะต่ำลงมาทางข้างที่ถนัด วิธีนี้นอกจากทำให้วิถีกระสุนเสีย ไม่แน่นอนแล้ว ยังเป็นสาเหตุการขัดลำของปืนกึงอัตโนมัติด้วย ทำให้จังหวะการดีด / ป้อนกระสุนผิดไป
แนวทางแก้ไข : ก่อนการยิงให้ท่านจับด้าม (กริฟ) แน่นเล็กน้อย เพื่อเช็คว่า ข้อมืออยู่แนวตรง วิธีที่สังเกตดีที่สุด คือมองที่ท่อนแขนทำให้ท่อนแขนทั้งท่อน แข็งเกร็งเล็กน้อย แสดงว่า ข้อมืออยู่ในแนวตรงดีแล้ว

ปัญหากลุ่มอยู่สูง และเอียงมาทางด้านที่ถนัด
1. เกร็งข้อมือต้านแรงรีคอยล์ : วิธียิงปืนที่ดีนั้น ผู้ยิงต้องไม่กังวลถึง แรงรีคอยล์ ที่เกิดขึ้น ปล่อยให้เป็นธรรมชาติของมันเอง ด้วยความรู้สึก บางท่านจะเกร็งแขนมาก ต้านแรงรีคอยล์ไว้ก่อนเลย โดยการกดปืนให้ทิ่มต่ำลง บางท่านออกอาการ ตั้งแต่ยังไม่ได้เหนี่ยวไก หรือก่อนที่กระสุนจะลั่นเสียด้วยซ้ำ แต่เป็นการยกเงยลำกล้องปืน ขึ้นสูงเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวและเหนี่ยวไกด้วยการดึง จึงทำให้กลุ่มกระสุนเอียงมาด้านที่ถนัด
แนวทางแก้ไข : ปัญหานี้เน้นที่การ ฟอลโล่ ทรู จับด้ามให้ถูกต้อง ไม่แน่น หรือหลวมมากเกินไป โดยจะต้องไม่เคลื่อนไหวข้อมือ ก่อน ระหว่าง หรือหลังการยิงแต่ละนัด
2.กำนิ้วหัวแม่มือแน่นมากเกินไป : ผู้ยิงออกแรงกดนิ้วหัวแม่มือ ด้านที่จับด้ามปืนแน่นเกินไป ทำให้ปากลำกล้องเฉออกมาทางด้านผู้ยิงถนัด คล้ายๆ กับเอาหัวแม่มือผลักแนวลำกล้องให้เบี่ยงเบนออก
แนวทางแก้ไข : ออกแรงกดนิ้วหัวแม่มือ เมื่อกำด้ามพอสมควรโดยไม่แน่นหรือเบาเกินไป

ปัญหากลุ่มกระสุนอยู่รวมเป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่ง หรือแนวนอนก็ตาม
1.ตัวผู้ยิงเคลื่อนไหวตัวทางด้านข้าง : ระหว่างการเหนี่ยวไก ทำให้กลุ่มกระสุน มีลักษณะเป็นเส้นแนวดิ่ง (ตั้งฉาก)
แนวทางแก้ไข : ตัวผู้ยิงต้องอยู่นิ่งที่สุด ไม่ส่ายไปมาระหว่างลั่นไก ปัญหาแนวดิ่ง ให้เน้นที่ช่วงหัวเข่า และช่วงไหล่ ทั้งสองจุดสำคัญนี้ เป็นจุดที่สร้างปัญหาให้กับผู้ยิงทุกครั้ง
2.หายใจระหว่างลั่นไก : การหายใจแรงๆ ระหว่างยิง ไม่ว่าจะเป็นปืนสั้น หรือปืนยาวก็ตาม เป็นสาเหตุให้กลุ่มกระสุนเสีย ส่วนมากมักจะออกเป็นแนวเส้นตั้งฉาก ข้อผิดพลาดนี้มักจะเกิดต้องยิงภายใต้ความกดดัน หรือเมื่อผู้ยิงเริ่มหมดความอดทนกับการกลั้นหายใจ
แนวทางแก้ไข : เมื่อผู้ยิงถึงจุดที่คบคุมการหายใจ กลั้นใจระหว่างยิงไม่ไหวแล้ว ก็ให้หายใจเข้าลึกๆ ซักสองสามครั้ง แล้วกลั้นใจนิ่ง จนกว่าจะลั่นไกออกไปแล้ว ให้ผ่อนลมหายใจช่วงหยุดยิงระหว่างนัดต่อนัด
1.เคลื่อนไหวร่างกาย ในแนวนอนขณะยิง : ร่างกายที่ส่ายไปมาระหว่างลั่นไก ทำให้กลุ่มกระสุนออกมาในแนวนอนได้เหมือนกัน
แนวทางแก้ไข : ทำตัวนิ่งที่สุดขณะลั่นไก ให้เน้นที่หัวเข่า หัวไหล่ และช่วงลำตัว ซึ่งเป็นสามจุดที่สำคัญ จะต้องอยู่นิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้
2.ผู้ยิงไม่ได้เล็งจุดเดิม ระหว่างลั่นไก : สาเหตุนี้ทำให้กลุ่มกระสุนไม่อยู่รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อน สะเปะสะปะทั่วไปหมด ไม่มีกลุ่มแน่นอน เพราะผู้ยิงไม่ได้เล็งที่จุดเดิมทุกครั้ง
แนวทางแก้ไข : เล็งตรงไหน ยิงนัดต่อไปก็ต้องเล็งจุดเดิมทุกครั้งไป ทำเช่นนี้ทุกครั้งที่ลั่นออกไป จนกว่ากระสุนจะหมดชุดยิง
เเถมเพิ่มให้อีกหน่อยครับ

ตามที่ผู้รู้ท่านเเนะนำไว้ว่าอยากยิงแม่นเเบบประหยัดต้องยิงเเห้งบ่อยๆ(ดรายไฟร์มั๊ง) วิธีคือ

-ให้ตัดสติ๊กเกอร์สีดำเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. จะได้ยืนไม่ห่างจากเป้ามากไม่เปลืองพื้นที่(พื้นที่บ้านกว้างก็ต้องเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางให้ใหญ่ขึ้นตามสะดวก)

-นำไปติดที่ผนังบ้านหรือติดไว้บนรูปภรรยา(ล้อเล่น)ติดบนผนังบ้านสีที่ตัดกับเป้าที่ตัดไว้

-หลังจากนั้นท่านก็ติ๊ต่างว่ายืนยิงที่ระยะเท่าไรแล้วเเต่จินตนาการภาพ ลองเอาเป้าจริงมาเทียบเช่นเป้าจริงระยะยิง 15 เมตรเป้าดำมีขนาดเท่าไหร่ก็จำมาเทียบยืนห่างระยะเท่านั้นให้สติกเกอร์ดำมีขนาดเท่ากันตามที่จำได้

-จะเล็งแบบนั่งแท่นหรือเล็งจี้เเล้วแต่ถนัด ซ้อมลั่นไกจะได้ชินน้ำหนักปืน น้ำหนักไก ซ้อมบ่อยๆเเขนจะได้ไม่ล้า ตอนลั่นไกนกสับตกไปปุ๊บศูนย์หน้าเเละหลังห้ามเเว่บหนีจากกันเด็ดขาดถ้าเเว่บก็หมายความว่ายิงไม่โดนชัวร์ ซ้อมจนกว่าไม่เเว่บเวลาลั่นไก เล็งเลี้ยงศูนย์ลั่นไกหนึ่งกลั้นหายใจอย่านานมือสั่นเเน่(กี่วินาทีตามถนัดของผม3-5วินาที)

-พอชินกับการลั่นไกเเล้วศูนย์ปืนไม่เเว่บเเล้วไปลองกระสุนจริงทำแบบที่ซ้อมมาอย่ากลัวเสียงปืนก็จะเข้าเป้าตามที่ซ้อมมา

-อย่าลืมซ้อมทุกวัน
อ้างอิง
http://www.gun.in.th/2012/index.php?topic=87700.0


จําหน่ายอาวุธปืนนอกแท้นําเข้า.com | ขายปืนมือสอง | ขายปืนหลุดจำนำ | ขายปืนนอกแท้ | ขายปืนทุกประเภท
พูดคุย-สอบถาม คลิก